Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten
- lopende
- werkgroepen
- afgerond

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Vergaderingen

- algemene ledenvergadering
- bestuursvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 

Copyright 2016 Vereniging Dorpsbelangen Peize   -   Website bijgehouden door OvN

 

 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE

 

 

Bestuur:                                                           

 

Ton A.A.E.J. van der Meijs (voorzitter) 
Turfringen 22
9321 AZ Peize  
M 06-22517103
avdmeijs@buscon.nl
Marcel Gelissen (penningmeester)
Roderweg 17
9321 TS Peize
T 06-53707590
mgelissen@yahoo.com
Robert Bolt
Hoofdstraat 13
9321 CB Peize
T 06-53888972
robertbolt@freeler.nl
VACATURE

VACATURE
 
VACATURE
Portefeuille verdeling (contactpersoon per onderwerp)
Samenwerking Ton, Robert, Marcel
Zorg voor elkaar Vacature
Veiligheid Ton, Vacature
Verduurzaming Vacature
Omgeving, cultuur, sport en vrije tijd Robert, vacature
Verkeer en vervoer Marcel
Economie Robert
Beheer openbare ruimte Marcel, Ton
Gebiedsontwikkeling en woningbouw Ton, Robert