Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten
- lopende
- werkgroepen
- afgerond

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Vergaderingen

- algemene ledenvergadering
- bestuursvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 
 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE

Afgeronde projecten
 
  Inrichting, bouw en beeldkwaliteit  
 

2017-2018

  Verbetering zichtbaarheid huisnummers  
  2012-2014   Herinrichting en beplanting Zuivelplein  
  2012-2013   Plaatsing UMTS zendmast bij de sportvelden  
  2012-2013   Beheersverordening Woonwijken Peize  
  2012-2013   Aanpassingen Zr. Kleveringastraat en Raadhuisstraat  
  2012-2013   De Esrank verlaten - Oprichting van het Dorpshuis De Essen  
  Recreatie en landschap:  
 

2012-2015

  Wandelroutes Peize en de Onlanden  
  Voorzieningen en welzijn:  
 

2010-2014

  Bibliotheek Peize  
 

2013-2013

  Begraafplaats Peize inrichting, onderhoud en restauratie  
 

2011-2013

  Dienstregeling openbaar vervoer en voorzieningen bij bushaltes  
 

2012-2013

  AED apparaat Esrank  
 

2015-2018

  Fietsenstalling bushalte rondweg incl. voetpad Roderweg  
  Eigen vereniging:  
 

2013-2014

  Website Vereniging Dorpsbelangen  
 

2010-2014

  Public Relations Vereniging Dorpsbelangen  
  Duurzaamheid:  
 

    2015-2016  

   Opzetten buurtteam Kortland